Thông báo: V/v hướng dẫn xây dựng báo cáo sơ kết đánh giá tình hình cung cấp, quản lý chứng thư số giai đoạn 2012-2017

       Thực hiện nhiệm vụ được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao tại văn bản số 1801/VPCP-KGVX ngày 23/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ giao cho Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình cung cấp, quản lý chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng giai đoạn 2012-2017.

chi tiết...
Thông báo: V/v Hướng dẫn quy trình thay đổi thông tin chứng thư số

       Trong thời gian qua, các yêu cầu cấp mới, gia hạn, thu hồi chứng thư số đã được các Cơ quan quản lý thuê bao thực hiện theo đúng quy định tại thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực tế tại các cơ quan, đơn vị xuất hiện nhiều nhu cầu về việc thay đổi thông tin chứng thư số do các tổ chức đổi tên, chia tách, sát nhập,...; cá nhân được luân chuyển, thay đổi địa chỉ thư điện tử,... 

chi tiết...
Tuổi trẻ Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ tri ân các anh hùng liệt sĩ

      Hướng tới các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), ngày 25/7/2017 tuổi trẻ Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin – Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ – Thành phố Bắc Ninh.

chi tiết...
Hướng dẫn sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để khai thuế qua mạng

Tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn người sử dụng sử dụng các chức năng của hệ thống khai thuế qua mạng sau nâng cấp đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ kê khai thuế qua mạng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính Phủ cấp.

chi tiết...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >