Liên hệ

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin

Địa chỉ: 23 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.37738668; 024.32222665.

Email: ca@bcy.gov.vn

Website: http://ca.gov.vn

 

Bộ phận Tư vấn triển khai, hỗ trợ kỹ thuật:

Nguyễn Anh Tú

Điện thoại: 024.37738668; 024.32222665.

 Mobile: 0946.688109

Email: natu@bcy.gov.vn

 

Bộ phận Nghiên cứu ứng dụng:

Lê Quang Tùng

Mobile: 0913.062590

Email: lqtung@bcy.gov.vn

 

Bộ phận  Đảm bảo, cấp phát chứng thư số:

Dương Hồng Thắng

Mobile: 0904.356869

Email: dhthang@bcy.gov.vn

 

Bộ phận hỗ trợ đăng ký, cấp phát chứng thư số (Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền):

Địa chỉ: 60 Nguyễn Chí Thanh,  Đống Đa, Hà Nội

Nguyễn Việt Thắng

Điện thoại: 08042601

Mobile:0903456226

Email: cydcq@bcy.gov.vn