Liên kết

I. Các Bộ, Ngành

1) Bộ Ngoại giao - http://www.mofa.gov.vn
 
2) Bộ Công an
 
3) Bộ Quốc phòng

4) Bộ Tài chính - http://www.mof.gov.vn
 
5) Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - http://www.molisa.gov.vn
 
6) Bộ Xây dựng - http://www.xaydung.gov.vn
 
7) Bộ Giáo dục và Đào tạo - http://www.moet.gov.vn
 
8) Bộ Kế hoạch và Đầu tư - http://www.mpi.gov.vn
 
9) Bộ Y tế - http://www.moh.gov.vn
 
10) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - http://www.cinet.gov.vn
 
11) Bộ Tư pháp - http://www.moj.gov.vn
 
12) Bộ Công thương - http://www.moit.gov.vn
 
13) Bộ Giao thông Vận tải - http://www.mt.gov.vn
 
14) Bộ Thông tin và Truyền thông - http://www.mic.gov.vn
 
15) Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - http://www.agroviet.gov.vn
 
16) Bộ Nội vụ - http://www.moha.gov.vn
 
17) Bộ Khoa học và Công nghệ - http://www.moste.gov.vn
 
18) Bộ Tài nguyên và Môi trường - http://www.monre.gov.vn
 
19) Thanh tra Chính phủ - http://www.thanhtra.gov.vn
 
20) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - http://www.sbv.gov.vn
 
21) Ủy ban Dân tộc - http://www.cema.gov.vn
 
22) Bảo hiểm Xã hội - http://www.baohiemxahoi.gov.vn
 
23) Ngân hàng Chính sách - http://www.vbsp.org.vn
 
24) Ngân hàng Phát triển Việt nam - http://www.vdb.gov.vn

 

II. Các tỉnh/thành phố

 1) Hà Nội - http://www.hanoi.gov.vn

 
2) TP Hồ Chí Minh - http://www.hochiminhcity.gov.vn
 
3) Đà Nẵng - http://www.danang.gov.vn
 
4) Cần Thơ - http://www.cantho.gov.vn
 
5) Hải Phòng - http://www.haiphong.gov.vn
 
 
7) Bà Rịa - Vũng  Tàu - http://www.baria-vungtau.gov.vn
 
8) Bạc Liêu - http://www.baclieu.gov.vn
 
 
10) Bắc Kạn - http://www.backan.gov.vn
 
11) Bắc Ninh - http://www.bacninh.gov.vn
 
12) Bến Tre - http://www.bentre.gov.vn
 
13) Bình Dương - http://www.binhduong.gov.vn
 
14) Bình Định - http://www.binhdinh.gov.vn
 
15) Bình Phước - http://www.binhdinh.gov.vn
 
16) Bình Thuận - http://www.binhthuan.gov.vn
 
17) Cao Bằng - http://www.caobang.gov.vn
 
 
 
20) Hòa Bình - http://www.hoabinh.gov.vn
 
 
 
23) Hà Tĩnh - http://www.hatinh.gov.vn
 
24) Hưng Yên - http://www.hungyen.gov.v
 
25) Hải Dương - http://www.haiduong.gov.vn
 
26) Hậu Giang - http://www.haugiang.gov.vn
 
27) Điện Biên - http://www.dienbien.gov.vn
 
28) Đắk Lắk - http://www.daklak.gov.vn
 
29) Đắk Nông - http://www.daknong.gov.vn
 
30) Đồng Nai - http://www.dongnai.gov.vn
  
31) Đồng Tháp - http://www.dongthap.gov.vn
 
32) Khánh Hòa - http://www.khanhhoa.gov.vn
 
33) Kiên Giang - http://www.kiengiang.gov.vn
 
 
 
 
 
38) Lâm Đồng - http://www.lamdong.gov.vn
 
39) Lạng Sơn - http://www.langson.gov.vn
 
40) Nam Định - http://www.namdinh.gov.vn
 
41) Nghệ An - http://www.nghean.gov.vn
 
 
43) Ninh Thuận - http://www.ninhthuan.gov.vn
 
44) Phú Thọ - http://www.phutho.gov.vn
 
45) Phú Yên - http://www.phuyen.gov.vn
 
46) Quảng Bình - http://www.quangbinh.gov.vn
 
47) Quảng Nam - http://www.quangnam.gov.vn
 
48) Quảng Ngãi - http://www.quangngai.gov.vn
 
49) Quảng Ninh - http://www.quangninh.gov.vn
 
50) Quảng Trị - http://www.quangtri.gov.vn
 
51) Sóc Trăng - http://www.soctrang.gov.vn
 
 
 
54) Thái Bình - http://www.thaibinh.gov.vn
 
55) Thái Nguyên - http://www.thainguyen.gov.vn
 
56)  T.Thiên – Huế - http://www.hue.gov.vn
 
57) Tiền Giang - http://www.tiengiang.gov.vn
 
 
59) Tuyên Quang - http://www.tuyenquang.gov.vn
 
 
 
62) Vĩnh Phúc - http://www.vinhphuc.gov.vn
 
63) Yên Bái - http://www.yenbai.gov.vn