Kết quả triển khai

 1. Các cơ quan nhà nước đã ứng dụng chữ ký số

Năm 2009

Bộ Nội vụ, Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp.

 

Năm 2010

Bộ Tài chính, Bộ Công An, Văn phòng Chính phủ

 

Năm 2011

Cục Tần số (Bộ TTTT), tỉnh An Giang, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Thái Bình.

 

Năm 2012

Bộ Ngoại giao, Tổng Cục Đường bộ (Bộ GTVT), Kho Bạc Nhà nước, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục Hải quan, Tp. Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận.

 

Năm 2013

Tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Khánh Hòa

 

2. Các sản phẩm đã tích hợp chữ ký số.

Bộ Tài chính

Báo cáo thanh tra.

Quản lý công sản

Hải quan điện tử

Thuế điện tử

 

Bộ Thông tin và Truyền thông

Cấp phép tần số qua mạng

 

Văn phòng Chính phủ

Bảo mật thư điện tử

Bảo mật Voffice

 

Bộ Giao thông Vận tải

Phần mềm cấp giấy phép lái xe

 

3. Ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử

Tỉnh Đồng Tháp, link: http://apps.dongthap.gov.vn/vanban/index.jsp