Hội nghị phổ biến, hướng dẫn về chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại UBND Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

(Thứ ba, 31/05/2022 15:21)

Ngày 27/5/2022, Ủy ban nhân dân Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Chính phủ.

 

Đồng chí Phạm Xuân Khang - Phó Giám đốc Trung tâm 

Hỗ trợ kỹ thuật trình bày nội dung tại Hội Nghị

Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Phan Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND quận.

Báo cáo viên: Đồng chí Phạm Xuân Khang - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật/ Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin.

Thành phần tham dự:

- Đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn và các công chức phụ trách, theo dõi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của quận.

- Lãnh đạo và công chức UBND của 18 phường phụ trách, theo dõi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của phường.

Qua thời gian Hội nghị, Báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung cơ bản về chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đặc biệt là các quy định tại Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; hướng dẫn các nội dung về chữ ký số phục vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, Báo cáo viên đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, sử dụng chữ ký số cho các cán bộ, công chức, viên chức tại quận Hai Bà Trưng.