Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Thanh Hóa

(Thứ sáu, 29/07/2022 17:05)

Thực hiện Kế hoạch số 429/KH-BCY ngày 17/6/2022 của Ban Cơ yếu Chính phủ về kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022; trong hai ngày 26 và 27/7/2022, Đoàn công tác do đồng chí Vũ Huy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin làm Trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg tại tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông

Tại buổi làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa (cơ quan được UBND tỉnh giao tiếp đón và báo cáo Đoàn công tác về tình hình thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg) có đồng chí Nguyễn Văn Tước, Phó Giám đốc và đại diện lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở. Đoàn công tác được Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Về cơ bản, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nghiêm túc các nội dung nhiệm vụ tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh đã triển khai ứng dụng chữ ký số trên địa bàn từ cấp tỉnh tới cấp xã, việc sử dụng đạt hiệu quả cao, nâng cao giá trị và tầm quan trọng của chữ ký số trong điều hành và thực hiện công việc. 100% các cơ quan quản lý Nhà nước và cá nhân có thẩm quyền ký văn bản từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ; 100% các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và UBND cấp xã đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg tại UBND huyện Hà Trung và UBND thị trấn Hà Trung. Tiếp đón và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Hoàng Văn Long, Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc huyện. Qua kiểm tra, huyện Hà Trung đã triển khai sử dụng tốt chữ ký số trong các giao dịch điện tử, đặc biệt là việc sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Tại Trung tâm hành chính công đã sử dụng tốt chữ ký số trong việc tiếp nhận hồ sơ điện tử của người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Vũ Huy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, 

Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận, đồng chí Vũ Huy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả trong triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc giải quyết thủ tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử, đây là văn bản rất quan trọng giúp cho việc triển khai sử dụng chữ ký số hiệu quả, thuận lợi. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa cần quan tâm thúc đẩy công tác huấn luyện, tập huấn cho thuê bao khi được cấp chứng thư số, quan tâm đầu tư nâng cao hạ tầng kỹ thuật đảm bảo sử dụng chữ ký số được nhanh chóng, thuận tiện. Đồng chí đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin để triển khai tốt các giải pháp sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.