Thông báo về việc bổ sung thiết bị lưu khóa bí mật PKI Token Bit4ID trong hoạt động cung cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ

(Thứ sáu, 21/05/2021 08:48)

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin thông báo

Thông báo về việc bổ sung thiết bị lưu khóa bí mật PKI Token Bit4ID trong hoạt động cung cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ

Từ tháng 5/2021, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin triển khai bổ sung thiết bị lưu khóa bí mật PKI Token Bit4ID trong hoạt động cung cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước.

  Hình ảnh thiết bị lưu khóa bí mật PKI Token Bit4ID

Để sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật PKI Token Bit4ID, người dùng tải bộ cài đặt trình điều khiển thiết bị PKI Token Bit4ID (Driver) về máy tính và thực hiện cài đặt theo tài liệu hướng dẫn.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Link tải

Bộ cài đặt Driver token: Link tải

Mọi khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ; Địa chỉ: số 23 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội; Điện thoại: 024 3773 8668 (nhánh số 1).

 Trân trọng thông báo./.