Thông báo về việc thay đổi Mã định danh điện tử phục vụ gửi, nhận văn bản yêu cầu chứng thực trên Trục liên thông văn bản quốc gia

(Thứ ba, 21/06/2022 15:51)

Thông báo về việc thay đổi Mã định danh điện tử phục vụ gửi, nhận văn bản yêu cầu chứng thực trên Trục liên thông văn bản quốc gia

Thực hiện quy định tại Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương. Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin thay đổi Mã định danh điện tử phục vụ gửi, nhận văn bản yêu cầu chứng thực trên Trục liên thông văn bản quốc gia, cụ thể như sau:

- Mã định danh cũ: 000.05.07.G11

- Mã định danh mới: G11.07.05

Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình gửi, nhận văn bản yêu cầu chứng thực và sử dụng chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp, vui lòng liên hệ: 

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/ Ban Cơ yếu Chính phủ

Địa chỉ: số 23 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 3773 8668 (nhánh số 1).

Trân trọng thông báo./.