UBKT Trung ương tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý, theo dõi, tổng hợp báo cáo của các cơ quan tham mưu, vụ chuyên đề

(Thứ năm, 26/05/2022 08:46)

Sáng 5/4, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý, theo dõi, tổng hợp báo cáo của các cơ quan tham mưu, vụ chuyên đề. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Cơ quan UBKT Trung ương đến 67 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 200 đại biểu tham dự là đại diện văn phòng; UBKT các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương.

image

Quang cảnh lớp tập huấn.

Trong thời gian 1 ngày các đại biểu được nghe đại diện Cục Cơ yếu Đảng chính quyền, Cục Chứng thực số - Ban Cơ yếu Chính phủ; Công ty Cổ phần giải pháp CNTT Việt Nam tập huấn sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý, theo dõi, tổng hợp báo cáo của các cơ quan tham mưu, vụ chuyên đề với 3 nội dung: Kết nối bảo mật, ký số và sử dụng các chức năng nghiệp vụ của Phần mềm.

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm hỗ trợ cho công tác tổng hợp báo cáo, số liệu thống kê theo yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBKT các cấp, giúp cho việc tổng hợp báo cáo được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác đáp ứng nhu cầu phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Ngoài ra, việc đưa vào kết nối kênh truyền bảo mật, ký số nhằm giúp việc sử dụng phần mềm không bị tấn công lộ lọt, xác thực người ký, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu…

Tại Hội nghị tập huấn, các đơn vị đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến về những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề mới phát sinh trong quá trình triển khai phần mềm để tiếp tục hoàn chỉnh, tối ưu phần mềm Hệ thống quản lý, theo dõi, tổng hợp báo cáo của các cơ quan tham mưu, vụ chuyên đề./.

Nguyễn Hữu Khang