Lĩnh vực Thu hồi chứng thư số
Cơ quan thực hiện Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ
Căn cứ pháp lý
Cách thực hiện - Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công;
- Hoặc gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, số 23 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội;
- Hoặc qua Trục liên thông văn bản quốc gia.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật
Phí Không

- Phải là người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu, người có chức danh nhà nước có nhu cầu giao dịch điện tử;
- Có văn bản đề nghị và được người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp xác nhận.

Văn bản đề nghị của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số của cơ quan, tổ chức và được người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp xác nhận.