Chi tiết câu hỏi

Thông tin câu hỏi

Người hỏi Phạm Xuân Khang
Địa chỉ số 23, Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, HN
Điện thoại 0986******
Email *****ng@bcy.gov.v
Ngày hỏi Thứ 6, 06/03/2020
Tiêu đề Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ là cơ quan nào?
Nội dung Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ là cơ quan nào?
Tập tin đính kèm Không có tập tin đính kèm

Thông tin câu trả lời

Người trả lời Phạm Xuân Khang
Ngày trả lời Thứ 6, 06/03/2020
Nội dung Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ là Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. Thông tin liên hệ: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin. Địa chỉ: Số 23 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại/Fax: 024.3773.8668 Địa chỉ thư điện tử: ca@bcy.gov.vn Trang thông tin điện tử: https://ca.gov.vn Mã định danh trao đổi văn bản điện tử: 000.05.07.G11
Tập tin đính kèm Không có tập tin đính kèm
Thủ tục hành chính tham khảo Không có