Chi tiết câu hỏi

Thông tin câu hỏi

Người hỏi Phạm Xuân Khang
Địa chỉ số 23, Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, HN
Điện thoại 0986******
Email *****ng@bcy.gov.v
Ngày hỏi Thứ 6, 06/03/2020
Tiêu đề Điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số là gì?
Nội dung Điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số là gì?
Tập tin đính kèm Không có tập tin đính kèm

Thông tin câu trả lời

Người trả lời Phạm Xuân Khang
Ngày trả lời Thứ 6, 06/03/2020
Nội dung Điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số: 1. CKS được tạo ra trong thời gian chứng thư số có hiệu lực và kiểm tra được bằng khóa công khai ghi trên CTS đó. 2. CKS được tạo ra bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai ghi trên chứng thư số do một trong các tổ chức sau đây cấp: a) Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực cks quốc gia; b) Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực cks chuyên dùng Chính phủ; c) Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực cks công cộng; d) Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực cks chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho cks chuyên dùng. 3. Khóa bí mật chỉ thuộc sự kiểm soát của người ký tại thời điểm ký.
Tập tin đính kèm Không có tập tin đính kèm
Thủ tục hành chính tham khảo Không có