Chi tiết câu hỏi

Thông tin câu hỏi

Người hỏi Phạm Xuân Khang
Địa chỉ số 23, Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, HN
Điện thoại 0986******
Email *****ng@bcy.gov.v
Ngày hỏi Thứ 6, 06/03/2020
Tiêu đề Nội dung của chứng thư số?
Nội dung Nội dung của chứng thư số?
Tập tin đính kèm Không có tập tin đính kèm

Thông tin câu trả lời

Người trả lời Phạm Xuân Khang
Ngày trả lời Thứ 6, 06/03/2020
Nội dung Chứng thư số (CTS) do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực cks số quốc gia, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực cks công cộng, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKS CDCP, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKS chuyên dùng của cơ quan, tổ chức cấp phải bao gồm các nội dung sau: 1. Tên của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKS. 2. Tên của thuê bao. 3. Số hiệu CTS. 4. Thời hạn có hiệu lực của CTS. 5. Khóa công khai của thuê bao. 6. CKS của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKS. 7. Các hạn chế về mục đích, phạm vi sử dụng của CTS. 8. Các hạn chế về trách nhiệm pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKS. 9. Thuật toán mật mã. 10. Các nội dung theo quy định của Bộ TT&TT.
Tập tin đính kèm Không có tập tin đính kèm
Thủ tục hành chính tham khảo Không có