Chi tiết câu hỏi

Thông tin câu hỏi

Người hỏi Phạm Xuân Khang
Địa chỉ số 23, Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, HN
Điện thoại 0986******
Email *****ng@bcy.gov.v
Ngày hỏi Thứ 6, 06/03/2020
Tiêu đề Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số?
Nội dung Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số?
Tập tin đính kèm Không có tập tin đính kèm

Thông tin câu trả lời

Người trả lời Phạm Xuân Khang
Ngày trả lời Thứ 6, 06/03/2020
Nội dung Thời hạn có hiệu lực tối đa của chứng thư số cấp mới cho thuê bao là 5 năm. Thời hạn có hiệu lực tối đa của chứng thư số gia hạn cho thuê bao là 3 năm.
Tập tin đính kèm Không có tập tin đính kèm
Thủ tục hành chính tham khảo Không có