Chi tiết câu hỏi

Thông tin câu hỏi

Người hỏi Phạm Xuân Khang
Địa chỉ số 23, Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, HN
Điện thoại 0986******
Email *****ng@bcy.gov.v
Ngày hỏi Thứ 6, 06/03/2020
Tiêu đề Có những loại chứng thư số nào?
Nội dung Có những loại chứng thư số nào?
Tập tin đính kèm Không có tập tin đính kèm

Thông tin câu trả lời

Người trả lời Phạm Xuân Khang
Ngày trả lời Thứ 6, 06/03/2020
Nội dung Có 3 loại chứng thư số: - Chứng thư số cho cá nhân; - Chứng thư số cho cơ quan, tổ chức; - Chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm.
Tập tin đính kèm Không có tập tin đính kèm
Thủ tục hành chính tham khảo Không có