Chi tiết câu hỏi

Thông tin câu hỏi

Người hỏi Phạm Xuân Khang
Địa chỉ số 23, Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, HN
Điện thoại 0986******
Email *****ng@bcy.gov.v
Ngày hỏi Thứ 6, 06/03/2020
Tiêu đề Hướng dẫn cách xem số hiệu của Token?
Nội dung Hướng dẫn cách xem số hiệu của Token?
Tập tin đính kèm Không có tập tin đính kèm

Thông tin câu trả lời

Người trả lời Phạm Xuân Khang
Ngày trả lời Thứ 6, 06/03/2020
Nội dung Cách xem số hiệu của Token: - Cách 1: Số hiệu của token được in trên thẻ gắn với token. - Cách 2: Mở phần mềm SafeNet. Chọn Xem thông tin token. Số hiệu của token nằm trên dòng: Mã thẻ.
Tập tin đính kèm Không có tập tin đính kèm
Thủ tục hành chính tham khảo Không có