DANH SÁCH CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ THỰC HIỆN

ỦY QUYỀN DỊCH VỤ KHÔI PHỤC THIẾT BỊ LƯU KHÓA BÍ MẬT

STT

CƠ QUAN

MÃ ĐỊNH DANH

1

Văn phòng Chính phủ

000.00.00.G22

2

Bộ Công an

000.00.00.G01

3

Bộ Giáo dục và Đào tạo

000.00.00.G03

4

Bộ Khoa học và Công nghệ

000.00.00.G06

5

Bộ Quốc phòng

000.00.00.G11

6

Bộ Tài chính

000.00.00.G12

7

Bộ Thông tin và Truyền thông

000.00.00.G14

8

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

000.00.00.G16

9

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

000.00.00.G19

10

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

000.00.00.G24

11

Đài tiếng nói Việt Nam

000.00.00.G27

12

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

000.00.00.G32

13

Bắc Giang

000.00.00.H02

14

Bắc Kạn

000.00.00.H03

15

Bắc Ninh

000.00.00.H05

16

Cao Bằng

000.00.00.H14

17

Đắk Lắk

000.00.00.H15

18

Đắk Nông

000.00.00.H16

19

Đà Nẵng

000.00.00.H17

20

Điện Biên

000.00.00.H18

21

Đồng Nai

000.00.00.H19

22

Đồng Tháp

000.00.00.H20

23

Hà Giang

000.00.00.H22

24

Hải Dương

000.00.00.H23

25

Hà Tĩnh

000.00.00.H27

26

Hòa Bình

000.00.00.H28

27

Hậu Giang

000.00.00.H30

28

Hưng Yên

000.00.00.H31

29

Khánh Hòa

000.00.00.H32

30

Lâm Đồng

000.00.00.H36

31

Lạng Sơn

000.00.00.H37

32

Long An

000.00.00.H39

33

Nam Định

000.00.00.H40

34

Nghệ An

000.00.00.H41

35

Ninh Thuận

000.00.00.H43

36

Phú Thọ

000.00.00.H44

37

Quảng Nam

000.00.00.H47

38

Quảng Ninh

000.00.00.H49

39

Quảng Trị

000.00.00.H50

40

Sóc Trăng

000.00.00.H51

41

Thái Bình

000.00.00.H54

42

Thái Nguyên

000.00.00.H55

43

Tiền Giang

000.00.00.H58

44

Trà Vinh

000.00.00.H59

45

Vĩnh Long

000.00.00.H61

46

Vĩnh Phúc

000.00.00.H62